F.A.Q. / częste pytania i odpowiedzi


Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.

Czy punkty Promocji Mega Points wliczają się do Planu Marketingowego?

Tak, punkty przyznane w ramach Promocji Mega Points wliczają się do punktów własnych i punktów grupy zgodnie z Planem Marketingowym.

Ile mam czasu na wykorzystanie FM CashBack?

Rabat Handlowy, tj. FM CashBack możesz wykorzystywać co miesiąc na zakupy w sklepie FM World Polska lub okresowo, po uzbieraniu satysfakcjonującej sumy. Nie mniej jednak, zgodnie z zasadami FM WORLD POLSKA,  FM CashBack otrzymany w 2018 r. musisz  wykorzystać do końca stycznia 2019 r. Po tym terminie Rabat Handlowy FM CashBack przepada i nie będzie możliwości jego odzyskania. W roku 2019 Rabat Handlowy FM CashBack będzie nadal naliczany,  zgodnie z zasadami Promocji "Cash&Points".

Jak można dokonać zmiany pomiędzy Promocją FM Cashback i Mega Points?

Zmiany wariantu Promocji możesz dokonać jeden raz w ciągu trwania okresu na jaki została zawarta Umowa („Okres Zamknięty”). Zmiany Promocji można dokonać również przez aneksowanie umowy na kolejny Okres Zamknięty (również w trakcie trwania umowy dla Umów bez telefonu).

Czy za zakupy z wykorzystaniem FM CashBack otrzymam punkty?

Tak. Punkty zostaną przyznane na dotychczasowych zasadach.

Co oznacza „dopłata do abonamentu”?

Dopłata do abonamentu jest kwotą , o którą zwiększa się suma płaconej co miesiąc Opłaty Abonamentowej. Nie jest ona ratą za telefon i obowiązuje przez cały czas trwania Umowy, do czasu jej zmiany lub ustania.

Czy kwota dopłaty do abonamentu wpływa na wartość FM CashBack i Mega Points?

Nie. Wartość FM CashBack i wartość punktowa Mega Points są stałe dla poszczególnych taryf, niezależne od kwoty dopłaty jaką wybierzemy do Abonamentu w ofercie z telefonem. Wartość FM CashBack i wartość punktowa Mega Points określone są w Regulaminie Promocji „Cash&Points”

Czy Abonamenty w Promocji FM CashBack i Mega Points uczestniczą w Programie „Abonament za 1 grosz”?

Nie. Promocja „Abonament za 1 grosz” została zakończona. W jej ramach nie można polecać już nowych abonamentów. Jednak pamiętaj, że promując nową ofertę w swojej grupie również zyskujesz dodatkowe korzyści poprzez większy obrót grupy.

Czy mogę opłacać nowe abonamenty z Rabatu Handlowego (Oświadczenie rabatowe)?

Nie. Nowych abonentów w Promocji „Cash&Points” nie można opłacać/rabatować z Rabatu Handlowego.

Czy FM CashBack wlicza się do obrotu własnego?

Sam Rabat Handlowy FM CashBack nie wlicza się do obrotu własnego. Natomiast punkty otrzymane za zakupy środkami z FM Cashback są wliczane do obrotu własnego.

W jaki sposób będzie przyznawany FM CashBack?

Rabat Handlowy FM Cashback  po opłaceniu rachunku będzie  przyznawany na subkonto utworzone przy numerze partnerskim w systemie FM WORLD Polska.

Jakie będę miał korzyści z polecania abonamentów FM4ALL?

Abonamenty dla każdego, w ramach Promocji „FM4ALL”, podobnie jak oferty taryf archiwalnych, mogą korzystać z opcji rabatowania  do  max. wysokości 90% posiadanego rabatu handlowego, po uprzednim przesłaniu Oświadczenia rabatowego.Ponadto, po opłaceniu w terminie faktury, klient będący równocześnie Partnerem Biznesowym FM WORLD POLSKA, otrzymuje punkty z tytułu opłaconej faktury [tj. 0,3252 pkt. za każdy 1PLN], które wliczają się do punktów własnych jak i punktów grupy zgodnie z Planem Marketingowym.

W jaki sposób zanonimizować dane ?

Aby maksymalnie obniżyć ryzyko ujawnienia swoich danych przez osoby nieuprawnione, mogą je Państwo zanonimizować tworząc odpowiednio zmodyfikowaną kopię dokumentu tożsamości.

W tym celu należy:

1) Zasłonić wrażliwe dane, takie jak:

- zdjęcie

- nazwisko rodowe

- imiona rodziców

- płeć

- miejsce urodzenia

- organ wydający

- data wydania

2) Przekreślić dokument

3) Opatrzyć go treścią: Wyłącznie do użytku FM Mobile.

Poniższe obrazy przedstawią przykład zanonimizowanego dokumentu tożsamości.

 

Przypominamy jednocześnie, że kurier ma obowiązek weryfikacji Państwa osoby w trakcie dostarczenia przesyłki na podstawie okazania oryginału dokumentu tożsamości, jak również potwierdzenia zgodności danych zawartych w umowie i zmodyfikowanej kopii dokumentu.

Skorzystaj z poniższego formularza, aby wysłać sugestię zagadnienia do dodania w F.A.Q.