Obsługa klienta

Konfiguracja routera

Na przykładzie urządzenia HUAWEI CPE B593

1. Włóż kartę SIM do routera zgodnie z informacją podaną w instrukcji obsługi urządzenia.

2. Podłącz zasilanie i włącz urządzenie.

3. Z urządzenie można połączyć się na dwa sposoby:

 • za pomocą dołączonego kabla Ethernet: włóż kabel do wolnego portu w routerze, a jego drugi koniec do karty sieciowej w Twoim komputerze.
 • za pomocą sieci WiFi: wyszukaj na swoim urządzeniu nazwy emitowanej przez router sieci – jej nazwa (SSID) oraz hasło (KEY) znajduje się na naklejonej na urządzeniu etykiecie.

4. Po ustanowieniu połączenia z routerem włącz dowolną przeglądarkę i w polu adresu wpisz adres 192.168.1.1 i naciśnij na klawiaturze klawisz Enter.

5. Zostanie uruchomione okno logowania do panelu zarządzania urządzeniem. Podaj Nazwę użytkownika (domyślna: admin) oraz Hasło (domyślne: admin) i kliknij na przycisk Logowanie.

 5

6. Przy pierwszym logowaniu może być wymagane podanie kodu PIN karty SIM.

7. Po zalogowaniu zostaniesz poproszony o zmianę domyślnego hasła zaleca się jego zmianę, ale nie jest to wymagane.

7

8. Przejdź na zakładkę Internet.

8

9. Następnie na Zarządzanie APN i kliknij na przycisk Dodaj.

9

10. Wprowadź nazwę profilu (może być dowolna), w polu APN wpisz www.fmgmobile.pl i wybierz wartość PAP w polu Uwierzytelnienie. Na koniec kliknij na przycisk Zastosuj.

10

11. Zostanie wyświetlona strona z połączeniem sieciowym.

11

12. W celu połączenia z siecią Internet za pomocą nowoutworzonego punktu APN należy w polu Profil wybrać jego nazwę i kliknąć na przycisk Zastosuj.

12

13. Po chwili status połączenia powinien zmienić się na Połączono.

13

14. Szczegółowe dane odnośnie połączenia znajdują się na zakładce Ekran główny.

14

15. Połączenie internetowe zostało skonfigurowane. Od tej chwili możesz łączyć się z siecią Internet za pomocą kabla Ethernet lub przy użyciu sieci WiFi na dowolnym urządzeniu.

Uwagi:

1. Powyższa instrukcja pomoże Ci skonfigurować Twój router przy pierwszym jego użyciu. Zwróć uwagę, że powyższe czynności wykonujesz tylko raz. Przy kolejnym połączeniu Twojego komputera/urządzenia mobilnego z siecią udostępnianą przez router zostanie automatycznie ustanowione połączenie z siecią Internet. Jeżeli pomimo połączenia z routerem Internet nie będzie dostępny wówczas postępuj w następujący sposób:

 • Otwórz dowolną przeglądarkę.
 • W polu adresu wpisz 192.168.1.1
 • Podaj Nazwę użytkownika i hasło.
 • Podaj PIN – jeżeli zostaniesz o to poproszona/poproszony.

Sprawdź ustawienia profilu połączenia zgodnie z powyższą instrukcją.

2. Jeżeli po skonfigurowaniu nowego profilu połączenia urządzenie nie chce się połączyć z Internetem, spróbuj następujących kroków:

 • Sprawdź wprowadzone dane w profilu. Zwróć szczególną uwagę na treść w polu APN – powinna być: www.fmgmobile.pl oraz na wartość w polu typu uwierzytelniania – powinien być: PAP
 • Jeżeli usługa nadal nie działa, wyłącz router i wyciągnij z niego kartę SIM. Włóż ją do dowolnego telefonu komórkowego bez blokady SIM-lock. Na klawiaturze wybierz kod *101*11*02# i naciśnij zieloną słuchawkę. Po krótkiej chwili otrzymasz wiadomość SMS z informacją o aktywowaniu transmisji danych GPRS.
 • Włóż kartę z powrotem do routera, włącz go i nawiąż z nim połączenie zgodnie z powyższą instrukcją.

3. Jeżeli posiadasz urządzenie innego producenta lub otrzymałeś je od poprzedniego operatora, wówczas postępuj zgodnie z dołączoną do niego instrukcją obsługi. Pamiętaj tylko, aby poprawnie skonfigurować punkt dostępowy zgodnie z poniższymi danymi:

 • APN: www.fmgmobile.pl
 • Uwierzytelnieni/autoryzacja: PAP

 

Na przykładzie urządzenia HUAWEI E5180

1. Włóż kartę SIM do routera zgodnie z informacją podaną w instrukcji obsługi urządzenia.

2. Podłącz zasilanie i włącz urządzenie.

3. Z urządzenie można połączyć się na dwa sposoby:

 • za pomocą dołączonego kabla Ethernet: włóż kabel do wolnego portu w routerze, a jego drugi koniec do karty sieciowej w Twoim komputerze.
 • za pomocą sieci WiFi: wyszukaj na swoim urządzeniu nazwy emitowanej przez router sieci – jej nazwa (SSID) oraz hasło (KEY) znajduje się na naklejonej na urządzeniu etykiecie.

4. Po ustanowieniu połączenia z routerem włącz dowolną przeglądarkę i w polu adresu wpisz adres 192.168.8.1 i naciśnij na klawiaturze klawisz Enter.

5. Zostanie uruchomione okno logowania do panelu zarządzania urządzeniem. Podaj Nazwę użytkownika (domyślna: admin) oraz Hasło (domyślne: admin) i kliknij na przycisk Zaloguj.

5

6. Po zalogowaniu zostaniesz poproszony o zmianę domyślnego hasła – zaleca się jego zmianę, ale nie jest to wymagane.

6

7. Przy pierwszym logowaniu może być wymagane podanie kodu PIN karty SIM.

7

8. Po podaniu wszystkich danych potrzebnych do zalogowania zostanie wyświetlony ekran główny panelu zarządzania urządzeniem.

8

9. Należy kliknąć na przycisk Ustawienia, a następnie na przycisk Nowy profil.

9

10. Wprowadź nazwę profilu (może być dowolna), w polu APN wpisz www.fmgmobile.pl i wybierz wartość Statyczny. Na koniec kliknij na przycisk Zapisz.

10

11. Następnie z listy przy Nazwa profilu należy wybrać nowododany i kliknąć na przycisk Następny.

11

12. W tym miejscu można (jednak nie jest to wymagane) zmienić domyślny Identyfikator SSID (nazwa sieci WiFi) oraz Klucz wspólny WPA (hasło do sieci WiFi). W celu zakończenia konfiguracji należy kliknąć na przycisk Zakończ.

12

13. Zostanie wyświetlony Ekran główny z informacją o bieżącym statusie połączenia.

13

14. Połączenie internetowe zostało skonfigurowane. Od tej chwili możesz łączyć się z siecią Internet za pomocą kabla Ethernet lub przy użyciu sieci WiFi na dowolnym urządzeniu.

Uwagi:

1.    Powyższa instrukcja pomoże Ci skonfigurować Twój router przy pierwszym jego użyciu. Zwróć uwagę, że powyższe czynności wykonujesz tylko raz. Przy kolejnym połączeniu Twojego komputera/urządzenia mobilnego z siecią udostępnianą przez router zostanie automatycznie ustanowione połączenie z siecią Internet. Jeżeli pomimo połączenia z routerem Internet nie będzie dostępny wówczas postępuj w następujący sposób:

 • Otwórz dowolną przeglądarkę.
 • W polu adresu wpisz 192.168.8.1
 • Podaj Nazwę użytkownika i hasło.
 • Podaj PIN – jeżeli zostaniesz o to poproszona/poproszony.

Sprawdź ustawienia profilu połączenia zgodnie z powyższą instrukcją.

2.    Jeżeli po skonfigurowaniu nowego profilu połączenia urządzenie nie chce się połączyć z Internetem, spróbuj następujących kroków:

 • Sprawdź wprowadzone dane w profilu. Zwróć szczególną uwagę na treść w polu APN – powinna być: www.fmgmobile.pl.
 • Jeżeli usługa nadal nie działa, wyłącz router i wyciągnij z niego kartę SIM. Włóż ją do dowolnego telefonu komórkowego bez blokady SIM-lock. Na klawiaturze wybierz kod *101*11*02# i naciśnij zieloną słuchawkę. Po krótkiej chwili otrzymasz wiadomość SMS z informacją o aktywowaniu transmisji danych GPRS.
 • Włóż kartę z powrotem do routera, włącz go i nawiąż z nim połączenie zgodnie z powyższą instrukcją.

3.    Jeżeli posiadasz urządzenie innego producenta lub otrzymałeś je od poprzedniego operatora, wówczas postępuj zgodnie z dołączoną do niego instrukcją obsługi. Pamiętaj tylko, aby poprawnie skonfigurować punkt dostępowy zgodnie z poniższymi danymi:

 • APN: www.fmgmobile.pl
 • Uwierzytelnieni/autoryzacja: PAP

 

Na przykładzie urządzenia SAMSUNG GT-B3800

1. Włóż kartę SIM do routera zgodnie z informacją podaną w instrukcji obsługi urządzenia, a następnie włącz urządzenie.

2. W dostępnych sieciach bezprzewodowych na Twoim komputerze odszukaj tej, którą udostępnia Twoje urządzenie i kliknij na przycisk Połącz. W przypadku urządzenia SAMSUNG GT-B3800 jest to sieć o nazwie GT-B3800 xxxx Secure, gdzie xxxx, to cztery ostatnie cyfry adresu MAC, który umieszczony jest pod baterią routera.

2

3. Kiedy zostanie wyświetlony komunikat o podaniu klucza zabezpieczającego, wpisz 00000000 (domyślne hasło dla tego modelu urządzenia) i kliknij przycisk OK.

3

4. Po pomyślnym ustanowieniu połączenia zostanie wyświetlony status Połączono.

4

5. Uruchom dowolną przeglądarkę internetową i w polu adresu wpisz 192.168.1.1 i naciśnij klawisz Enter na klawiaturze. Zostanie uruchomiony panel administracyjny routera.
Uwaga: Przy pierwszym wejściu do panelu administracyjnego zostaniesz poproszona/poproszony o podanie numeru PIN, który znajduje się na ramce karty SIM. Wpisz PIN i kliknij na przycisk Apply.

5

6. Następnie podaj hasło 00000000 (domyślne hasło dla tego modelu urządzenia) i kliknij przycisk Apply.

6

7. Po pomyślnym logowaniu zostanie uruchomiona strona domowa panelu administracyjnego.

7

8. Przejdź na zakładkę Configuration.

8

9. Następnie kliknij przycisk Connection Manager.

9

10. W polu APN wpisz www.fmgmobile.pl, a z listy w polu Auth Type wybierz PAP authentication. Na koniec kliknij na przycisk Apply.

10

11. Wróć na stronę domową klikając na przycisk z ikonką domu. W tym momencie powinno być już ustanowione połączenie z siecią. Jeżeli w osobnym oknie/osobnej karcie przeglądarki nie możesz wejść na żądana stronę, wówczas w panelu administracyjnym kliknij przycisk Disconnect, a następnie Connect. W tym momencie powinien zostać przypisany i pobrany adres IP. Od tego momentu możesz korzystać na swoim urządzeniu z bezprzewodowego dostępu do Internetu.

11

Uwagi:

1. Powyższa instrukcja pomoże Ci skonfigurować Twój router przy pierwszym jego użyciu. Zwróć uwagę, że powyższe czynności wykonujesz tylko raz. Przy kolejnym połączeniu Twojego komputera/urządzenia mobilnego z siecią WiFi udostępnianą przez router zostanie automatycznie ustanowione połączenie z siecią Internet. Jeżeli pomimo połączenia z routerem Internet nie będzie dostępny wówczas postępuj w następujący sposób:

 • Otwórz dowolną przeglądarkę.
 • W polu adresu wpisz 192.168.1.1
 • Podaj PIN – jeżeli zostaniesz o to poproszona/poproszony.

Taka sytuacja może mieć miejsce jeżeli np. została wyjęta bateria z urządzenie i ponownie włożona.

2. Jeżeli po skonfigurowaniu nowego profilu połączenia urządzenie nie chce się połączyć z Internetem, spróbuj następujących kroków:

 • Sprawdź wprowadzone dane w profilu. Zwróć szczególną uwagę na treść w polu APN – powinna być: www.fmgmobile.pl oraz na wartość w polu typu autoryzacji – powinna być: PAP authentication.
 • Jeżeli usługa nadal nie działa, wyłącz router i wyciągnij z niego kartę SIM. Włóż ją do dowolnego telefonu komórkowego bez blokady SIM-lock. Na klawiaturze wybierz kod *101*11*02# i naciśnij zieloną słuchawkę. Po krótkiej chwili otrzymasz wiadomość SMS z informacją o aktywowaniu transmisji danych GPRS.
 • Włóż kartę z powrotem do routera, włącz go i nawiąż z nim połączenie zgodnie z powyższą instrukcją.

3. Jeżeli posiadasz urządzenie innego producenta lub otrzymałeś je od poprzedniego operatora, wówczas postępuj zgodnie z dołączoną do niego instrukcją obsługi. Pamiętaj tylko, aby poprawnie skonfigurować punkt dostępowy zgodnie z poniższymi danymi:

 • APN: www.fmgmobile.pl
 • Auth Type: PAP authentication